0
Tài liệu họp khác Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Nội dung họpNgày họpNgày đăngGhi chúTài liệu
Hội nghị trực tuyến đối thoại của Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2023 20/11/202317/11/2023Giấy mời kèm theo tài liệu Hội nghịHọp trực tuyến giải quyết khó khăn, vướng mắc về công tác định giá đất30/10/202329/10/2023Tài liệu họp kèm theo Giấy mời số 5009/GM-UBND ngày 27/10/2023 của UBND tỉnh


Họp báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 9 tháng 02/10/202302/10/2023Họp trực tuyến Chính phủ thường kỳ tháng 930/09/202330/09/2023

Họp trực tuyến lấy ý kiến góp ý về dự thảo hướng dẫn thực hiện rà soát quy hoạch đô thị và đánh giá chất lượng đơn vị hành chính đô thị cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp07/08/202305/08/2023Tài liệu họp theo Giấy mời số 3331/GM-UBND ngày 04/8/2023
Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thị trường bất động sản03/08/202303/08/2023Tài liệu theo giấy mời số 3308/GM-UBND ngày 03/8/2023
Họp trực tuyến Chính phủ với địa phương04/07/202303/07/2023Các nội dung thuộc gửi tài liệu không trình bày
Họp Trực tuyến Chính phủ với các đại phương04/07/202303/07/2023Tài liệu thuộc nội dung trình bày và thảo luận trực tiếp (3/4 nội dung)


Hội nghị trực tuyến phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2023 của Chính phủ với địa phương03/06/202302/06/2023Tài liệu mục 1.1 Theo Giấy mời số 2231/GM-UBND ngày 01/6/2023
Tài liệu họp theo Giấy mời số 2030/GM-UBND ngày 18/5/202319/05/202318/05/2023
Dự Hội nghị Quán triệt, triển khai thực hiện Thông báo số 160/TB-VPCP, ngày 28/4/2023 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên và Đánh giá kết quả thực hiện trồng rừng, trồng cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh11/05/202310/05/2023Theo Giấy mời số 1891/GM-UBND ngày 09/5/2023

Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương 03/05/202302/04/2023Tài liệu họp theo Giấy mời số 1064/GM-UBND ngày 29/3/2023
Lấy ý kiến tham gia hoàn thiện vào Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 28/03/202327/03/2023Tài liệu Tổng hợp bao gồm 24 phương án tích hợp ngành, các bản đồ, cơ sở dữ liệu, giải trình tiếp thu
Lấy ý kiến tham gia hoàn thiện vào Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 28/03/202327/03/2023Tài liệu gồm thuyết minh Tổng hợp và Thuyết minh Tóm tắt Quy hoach tỉnh

Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đôn đốc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 và thực hiện Chương tình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 21/02/202320/02/2023Tài liệu theo Giấy mời số 497/GM-UBND ngày 20/02/2023

Hội nghị trực tuyến toàn quốc thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững 14/02/202313/02/2023Tài liệu họp theo Giấy mời số 397/GM-UBND ngày 13/02/2023

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2023 trực tuyến với các địa phương.02/02/202301/02/2023
Hội nghị triển khai Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh khóa XV về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo QP - AN và dự toán NSNN năm 202312/01/202311/01/2023Theo Giấy mời số 46/GM-UBND ngày 06/01/2023

Họp trực tuyến công tác dân tộc năm 202204/01/202303/01/2023Theo Giấy mời số 01/GM-UBND ngày 03/01/2023
Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương tổng kết công tác năm 2022 và triển khai Kết luận của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 202303/01/202302/01/2023Tài liệu họp theo Giấy mời số 309/GM-UBND ngày 19/12/2022