Chi tiết tài liệu họp
Nội dung họp Họp trực tuyến với các địa phương về các dự thảo Nghị định: (1) Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản; (2) Nghị định quy định chi tiết một số Điều của Luật Kinh doanh bất động sản về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; (3) Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; (4) Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; (5) Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở
Ngày họp 05/21/2024
Ngày đăng tải 05/21/2024
Phân loại Tài liệu họp khác
Ghi chú
Tài liệu họp gắn kèm Hop truc tuyen CP.rar
 Trở về trang trước