Chi tiết tài liệu họp
Nội dung họp Họp trực tuyến với Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định về tiền sử dụng đất và Nghị định về giá đất
Ngày họp 05/20/2024
Ngày đăng tải 05/20/2024
Phân loại Tài liệu họp khác
Ghi chú Tài liệu kèm theo GM số 2244/GM-UBND ngày 18/5/2024
Tài liệu họp gắn kèm T5, Du thao ND ve thu tien su dung dat.docT5. Dự thảo Nghị định quy định về giá đất.doc
 Trở về trang trước