Chi tiết tài liệu họp
Nội dung họp Hội nghị Họp Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh
Ngày họp 03/21/2024
Ngày đăng tải 03/20/2024
Phân loại Tài liệu họp khác
Ghi chú Theo giấy mời số 1174/GM-UBND ngày 19/3/2024
Tài liệu họp gắn kèm Chuong trinh cong tac nam BCD cac CTMTQG.docxChuong trinh hoi nghi (C).docGM 1174.pdfT3. Bao cao tinh hinh thuc hien cac CTMTQG.docxBao cao tom tat.docx
 Trở về trang trước