vnavGazetteDocsByMonth;vnavDocumentsByTimeRange;vnavDocumentsByAgency;vnavDocumentsByType;vnavDocumentsByArea0
Toàn bộ văn bản Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu


19/2021/TT-BLĐTBXH13/01/2022Văn phòng Bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộiThông tư Ban hành Danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để làm căn cứ xác định các trường hợp có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường


36/2021/TT-BLĐTBXH13/01/2022Văn phòng Bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộiThông tư Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội


34/2021/TT-BLĐTBXH13/01/2022Văn phòng Bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộiThông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2018/TT0BLĐTBXH ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH quy định về quy chế đánh giá cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp


35/2021/TT-BLĐTBXH13/01/2022Văn phòng Bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộiThông tư QUy định tiêu chí và quy trình đánh giá, công nhận trường cao đẳng chất lượng cao


45/QĐ-TTg13/01/2022Văn phòng Chính phủQuyết định Phê duyệt chương trình về phòng chống bạo lực gia định trong tình hình mới đến năm 2025


195/BCT-DKT13/01/2022Bộ Công ThươngBáo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 02/12/2019 của TTgCP


37/2021/TT-BLĐTBXH13/01/2022Văn phòng Bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộiTHÔNG TƯ Hướng dẫn chi tiết về nội dung, chương trình và việc tổ chức bồi dưỡng, sát hạch nghiệp vụ đánh giá an toàn, vệ sinh lao động, việc miễn giảm các nội dung huấn luyện đã học đối với chuyên gia đánh giá an toàn, vệ sinh lao động; hướng dẫn cách tính tần suất tai nạn lao động và một số biện pháp thi hành

57/QĐ-UBND12/01/2022UBND tỉnh Điện BiênVề việc cho phép công chức tiếp tục học thạc sỹ tại Australia

55/QĐ-UBND12/01/2022UBND tỉnh Điện BiênPhê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trụ sở Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Điện Biên

60/QĐ-UBND12/01/2022UBND tỉnh Điện BiênPhê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án sắp xếp, ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh bản Mường Nhé 1 và bản Mường Nhé 2, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên (đợt 2).


73/QĐ-BTNMT12/01/2022Bộ Tài nguyên và Môi trườngVề việc công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, thủy điện


58/QĐ-UBND12/01/2022UBND tỉnh Điện BiênPhê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022 tỉnh Điện Biên

56/QĐ-UBND12/01/2022UBND tỉnh Điện BiênVề việc công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành năm 2021

55/QĐ-UBND12/01/2022UBND tỉnh Điện BiênPhê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trụ sở Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Điện Biên


64/QĐ-BVHTTDL12/01/2022Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịchQuyết định công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia:Lễ mừng cơm mới của người Xinh Mun