vnavGazetteDocsByMonth;vnavDocumentsByTimeRange;vnavDocumentsByAgency;vnavDocumentsByType;vnavDocumentsByArea0
Toàn bộ văn bản Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu

3498/UBND-KGVX20/10/2021UBND tỉnh Điện BiênV/v hướng dẫn quản lý, giám sát người đến/về tỉnh Điện Biên để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 (HỎA TỐC)


133/NQ-CP19/10/2021Văn phòng Chính phủNghị quyết sửa đổi, bổ sung NQ số 60/NQ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2021 về việc áp dụng cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác kháng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho Dự án ĐTXD 1 số đoạn đường cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông , giai đoạn 2017 - 2020 ( đã khởi công và sắp khởi công)


1769/QĐ-TTg19/10/2021Văn phòng Chính phủQuyết định Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời gian 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 20501743/QĐ-TTg19/10/2021Văn phòng Chính phủQuyết định Tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 04 tập thể thuộc tỉnh Điện Biên;79/TT-BTC19/10/2021Bộ Tài chínhV/v Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 Thông tư số 81/2020/TT-BTC ngày 15/9/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 110/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước và Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước

1892/QĐ-UBND18/10/2021UBND tỉnh Điện BiênQuyết định thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 - 2026.89/2021/NĐ-CP18/10/2021Văn phòng Chính phủNghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức88/TT-BTC18/10/2021Bộ Tài chínhThông tư hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

1887/QĐ-UBND18/10/2021UBND tỉnh Điện BiênQuyết định Về điều chỉnh thời gian thực hiện và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Làng trẻ SOS Điện Biên Phủ

1889/QĐ-UBND18/10/2021UBND tỉnh Điện BiênVề việc giải quyết chế độ mai táng phí đối với thân nhân đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ ông Vàng Văn Chợ

1888/QĐ-UBND18/10/2021UBND tỉnh Điện BiênChuyển hình thức trả tiền thuê đất từ thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đất còn lại của Công ty TNHH thương mại và xây dựng Sơn Trang tại địa bàn xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.


2335/QĐ-BCT18/10/2021Bộ Công thươngQuyết định trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt các dự án, nhiệm vụ triển khai các chương trình thuộc Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2021-2025

1891/QĐ-UBND18/10/2021UBND tỉnh Điện BiênQuyết định giải quyết chế độ mai táng phí đối với thân nhân đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ ông Lẻ huyện Tuần Giáo; ông Diên huyện Mường Ảng

1885/QĐ-UBND18/10/2021UBND tỉnh Điện BiênVv tạm ứng (đợt 4) từ nguồn ngân sách địa phương chưa sử dụng năm 2021 để chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (để thực hiện Dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên).

1894/QĐ-UBND18/10/2021UBND tỉnh Điện BiênPhê duyệt chủ trương đầu tư Dự án giải phóng mặt bằng theo quy hoạch chi tiết Khu dân cư đô thị mới phía Bắc đường Hoàng Văn Thái - Khe Chít thành phố Điện Biên Phủ