vnavGazetteDocsByMonth;vnavDocumentsByTimeRange;vnavDocumentsByAgency;vnavDocumentsByType;vnavDocumentsByArea0
Toàn bộ văn bản Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu


1956/BKHĐT-TH18/03/2023Bộ Kế hoạch và Đầu tưV/v giải trình việc thực hiện phân bổ và đề xuất kéo dài kế hoạch đầu tư vốn năm 2022 sang năm 2023 cho các dự án được bổ sung vốn từ nguồn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội163/TTg-KGVX18/03/2023Văn phòng Chính phủThực hiện Nghị quyết số 80/2023/QH15 của Quốc hội


1179/BNV-CCVC18/03/2023Bộ Nội vụV/v báo cáo việc thực hiện Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức164/CĐ-TTg18/03/2023Văn phòng Chính phủLấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)


1925/BKHĐT-ĐTNN17/03/2023Bộ Kế hoạch và Đầu tưvề việc tổng hợp thông tin các doanh nghiệp có khả năng bị ảnh hưởng khi áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu
1457/BYT-DP17/03/2023Bộ Y TếV/v báo cáo kết quả 03 năm triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19


1757/BTNMT-BTĐD17/03/2023Bộ Tài nguyên và Môi trườngV/v hướng dẫn xây dựng và báo cáo tình hình triển khai Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường cấp tỉnh
1608/BNN-TL17/03/2023Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônLấy ý kiến cho Dự thảo Đề án Bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045


7/2023/QĐ-TTg17/03/2023Văn phòng Chính phủQuyết định Quy định về thí điểm phân cấp thẩm quyền phê duyệt, trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk


1882/BKHĐT-PTHTĐT17/03/2023Bộ Kế hoạch và Đầu tưV/v dự thảo Nghị quyết Quốc hội về thí điểm tháo gỡ một số cơ chế, chính sách quy định tại các Luật để đầu tư xây dựng đường bộ
2478/BTC-TCCB17/03/2023Bộ Tài ChínhLấy ý kiến về Đề án quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập và danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu, sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực tài chính

649/BKHCN-CNN17/03/2023Bộ Khoa học và Công nghệVv góp ý Dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36- NQ/TW về phát triển và ứng CNSH phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới1745/BTNMT-CĐKDLTTĐĐ17/03/2023Bộ Tài nguyên và Môi trườngV/v báo cáo kết quả thống kê đất đai năm 20221453/BYT-DP17/03/2023Bộ Y Tếvề việc chủ động, tích cực phòng, chống sốt xuất huyết


1/CV-UBQGNCT17/03/2023Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộiVv triển khai tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2023