Chi tiết văn bản
1877/VPCP-NN
Báo cáo Sơ kết 02 năm thực hiện Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn
Ngày ban hành 22/03/2021
Người ký Nguyễn Cao Lục
Chức vụ
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước