1015/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1015/QĐ-UBND
Về việc miễn nhiệm và thu hồi Thẻ giám định viên tư pháp
Ngày ban hành 06/06/2024
Người ký Lê Thành Đô
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Điện Biên
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước