1018/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1018/QĐ-UBND
Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với khu đất của Công ty cổ phần Liên Việt Điện Biên tại các xã: Hua Thanh, Mường Pồn, huyện Điện Biên để thực hiện Dự án trồng Mắc ca công nghệ cao tại huyện Điện Biên và thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
Ngày ban hành 06/06/2024
Người ký Lê Thành Đô
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Điện Biên
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước