1860/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1860/QĐ-UBND
Vv bổ nhiệm và xếp lương ngạch Chuyên viên cao cấp năm 2023 (Ông Lường Tuấn Anh)
Ngày ban hành 15/11/2023
Người ký Lê Thành Đô
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Điện Biên
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước