1020/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1020/QĐ-UBND
Giao đất cho Ban Quản lý dự án các công trình thành phố Điện Biên Phủ để Xây dựng cơ sở hạ tầng tạo quỹ đất bố trí tái định cư và đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ (đợt 2).
Ngày ban hành 07/06/2024
Người ký Phạm Đức Toàn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Điện Biên
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước