1870/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1870/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ
Ngày ban hành 17/11/2023
Người ký Vừ A Bằng
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Điện Biên
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước