1865/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1865/QĐ-UBND
Vv khen thưởng thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Diễn tập Ứng phó cháy rừng và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Điện Biên phủ năm 2023
Ngày ban hành 16/11/2023
Người ký Lê Thành Đô
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Điện Biên
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước