1012/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1012/QĐ-UBND
Phê duyệt danh sách thay thế, sửa đổi thông tin một số cán bộ, công chức là đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Ngày ban hành 06/06/2024
Người ký Lê Thành Đô
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Điện Biên
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước