1007/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1007/QĐ-UBND
Về việc cử Đoàn đại biểu tỉnh Điện Biên đi công tác tại các tỉnh Luông-pha-bang, U-đôm-xay, Phông-sa-lỳ, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào
Ngày ban hành 06/06/2024
Người ký Lê Thành Đô
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Điện Biên
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước