Chi tiết tài liệu họp
Nội dung họp Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2023 trực tuyến với các địa phương.
Ngày họp 02/02/2023
Ngày đăng tải 02/01/2023
Phân loại Tài liệu họp khác
Ghi chú
Tài liệu họp gắn kèm TAI LIEU CHINH PHU HOI NGHI TRUC TUYEN NGAY 02.02.2023.zip
 Trở về trang trước