Chi tiết tài liệu họp
Nội dung họp Dự Hội nghị Quán triệt, triển khai thực hiện Thông báo số 160/TB-VPCP, ngày 28/4/2023 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên và Đánh giá kết quả thực hiện trồng rừng, trồng cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh
Ngày họp 05/11/2023
Ngày đăng tải 05/10/2023
Phân loại Tài liệu họp khác
Ghi chú Theo Giấy mời số 1891/GM-UBND ngày 09/5/2023
Tài liệu họp gắn kèm NOI DUNG TAI TRIEN LHAI TB 160 TTCP.rarBAO CAO CAC DU AN TRONG RUNG HI NGHI CHIEU 11.5.2023 SUA DOI LAI.rar
 Trở về trang trước