1019/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1019/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014-2020
Ngày ban hành 07/06/2024
Người ký Phạm Đức Toàn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Điện Biên
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước