1008/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1008/QĐ-UBND
Phê duyệt giá đất cụ thể để giao đất tái định cư, giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất thuộc dự án Xây dựng Thao trường khu vực hướng Tây Quân khu 2.
Ngày ban hành 06/06/2024
Người ký Lê Thành Đô
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Điện Biên
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước