Chi tiết tài liệu họp
Nội dung họp Hội nghị trực tuyến đối thoại của Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2023
Ngày họp 11/20/2023
Ngày đăng tải 11/17/2023
Phân loại Tài liệu họp khác
Ghi chú Giấy mời kèm theo tài liệu Hội nghị
Tài liệu họp gắn kèm BC Sở TTTT.pdfBC Tỉnh đoàn.pdfGiấy mời + Chương trình HN.pdfKế hoạch đối thoại số 2105.pdf
 Trở về trang trước