Chi tiết tài liệu họp
Nội dung họp Họp UBND tỉnh tháng 11 (lần 2)
Ngày họp 11/17/2023
Ngày đăng tải 11/17/2023
Phân loại Phiên họp UBND tỉnh
Ghi chú Nội dung báo cáo chỉ đạo điều hành
Tài liệu họp gắn kèm Tháng 12 - BC CCĐH năm 2023.docx
 Trở về trang trước