1874/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1874/QĐ-UBND
Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đầu tư xây dựng công trình: Đường dây 220 kV Sơn La - Điện Biên (Đoạn tuyến trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ)
Ngày ban hành 17/11/2023
Người ký Lê Thành Đô
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Điện Biên
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước