1023/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1023/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Kè bảo vệ khu dân cư và công trình hạ tầng kỹ thuật suối Tin Tốc, thị trấn Mường Ảng (giai đoạn II)
Ngày ban hành 07/06/2024
Người ký Lò Văn Tiến
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Điện Biên
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước