Chi tiết tài liệu họp
Nội dung họp Họp trực tuyến giải quyết khó khăn, vướng mắc về công tác định giá đất
Ngày họp 10/30/2023
Ngày đăng tải 10/29/2023
Phân loại Tài liệu họp khác
Ghi chú Tài liệu họp kèm theo Giấy mời số 5009/GM-UBND ngày 27/10/2023 của UBND tỉnh
Tài liệu họp gắn kèm 82-ttr-btnmt_Signed.pdf84-ttr-btnmt1-Signed.pdfDự thảo Nghị định sửa NĐ 44 - kèm theo Tờ trình 84.docx
 Trở về trang trước