vnavGazetteDocsByMonth;vnavDocumentsByTimeRange;vnavDocumentsByAgency;vnavDocumentsByType;vnavDocumentsByArea0
Toàn bộ văn bản Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu960/QĐ-TTg16/06/2021Thủ tướng Chính phủQuyết định Về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

1069/QĐ-UBND16/06/2021UBND tỉnhVề việc thực hiện chế độ mai táng phí đối với thân nhân của đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ

1067/QĐ-UBND16/06/2021UBND tỉnhGiải quyết chế độ mai táng phí đối với thân nhân đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ


60/NQ-CP16/06/2021Chính phủNghị quyết về việc áp dụng cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2017 - 2020 (đã khởi công và sắp khởi công)

1068/QĐ-UBND16/06/2021UBND tỉnhPhê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất (đợt 2) thực hiện Dự án: Đầu tư thảm tăng cường lớp BTN mặt đường; cải tạo các đường cong có bán kính nhỏ; kiên cố hóa các công trình phòng hộ, thoát nước và chỉnh lý hướng tuyến tránh các đoạn sụt trượt trên quốc lộ 12 đoạn Km 102 - Km139+650, tỉnh Điện Biên.

1066/QĐ-UBND16/06/2021UBND tỉnhVề việc giải quyết chế độ mai táng phí đối với thân nhân đối tượng Dân công hỏa tuyến theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ

1071/QĐ-UBND16/06/2021UBND tỉnhGiao đất cho Ban quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Điện Biên để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Trường phổ thông DTNT THPT huyện Nậm Pồ tại xã Nậm Chua, huyện Nậm Pồ.

1070/QĐ-UBND16/06/2021UBND tỉnhQuyết định hỗ trợ mai táng phí đối với thân nhân đối tượng Dân công hảo tuyến theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ

1062/QĐ-UBND15/06/2021UBND tỉnhPhê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án: Xây dựng điểm chợ xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

1064/QĐ-UBND15/06/2021UBND tỉnhVề việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp: bà Bùi Thị Thu Hiền - Hiệu Phó Trường Cao đẳng Nghề Điện Biên


2932/QĐ-BYT15/06/2021Bộ Y tếĐính chính Thông tư số 04/2021/TT-BYT

1064/QĐ-UBND15/06/2021UBND tỉnhVề việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp: bà Bùi Thị Thu Hiền - Hiệu Phó Trường Cao đẳng Nghề Điện Biên

1063/QĐ-UBND15/06/2021UBND tỉnhVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên

942/QĐ-TTg15/06/2021Thủ tướng Chính phủQuyết định Phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

1063/QĐ-UBND15/06/2021UBND tỉnhVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên

1065/QĐ-UBND15/06/2021UBND tỉnhVề việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp ông Đoàn Thanh Quỳnh - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Điện Biên


2932/QĐ-BYT15/06/2021Bộ Y tếĐính chính Thông tư số 04/2021/TT-BYT

1065/QĐ-UBND15/06/2021UBND tỉnhVề việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp ông Đoàn Thanh Quỳnh - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Điện Biên

1062/QĐ-UBND15/06/2021UBND tỉnhPhê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án: Xây dựng điểm chợ xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

1061/QĐ-UBND14/06/2021UBND tỉnhPhê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 Khu vực phía Bắc thành phố Điện Biên Phủ gắn với quy hoạch Cảng hàng không Điện Biên

16/CT-TTG14/06/2021Thủ tướng Chính phủChỉ thị về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động


930/QĐ-TTg14/06/2021Thủ tướng Chính phủQuyết định Kinh phí thực hiện một số chính sách phát triển thủy sản theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của CP.

1059/QĐ-UBND14/06/2021UBND tỉnhPhê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án: Thủy điện Đề Bâu, xã Trung Thu, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
935/QĐ-TTg14/06/2021Thủ tướng Chính phủQuyết định Thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ triển khai thực hiện Kết luận số 83-KL/TW ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Bộ Chính trị về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24 tháng 5 năm 2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

1060/QĐ-NPNL14/06/2021UBND tỉnhVề việc nộp tiền phạt nhiều lần đối với Công ty cổ phần Thịnh Vượng


933/QĐ-TTg14/06/2021Thủ tướng Chính phủQuyết định Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch Hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

1564/QĐ-BCT14/06/2021Bộ Công thươngQuyết định kiện toàn thành viên BCH và Văn phòng thường trực Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương

1058/QĐ-UBND12/06/2021UBND tỉnhV/v tặng thưởng Bằng khen trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

1057/QĐ-UBND11/06/2021UBND tỉnhPhê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thi và tuyển sinh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên

2/2021/TT-BNV11/06/2021Bộ Nội vụThông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư