Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/được sửa đổi, bổ sung/ bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
  QĐ phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Xây dựng
  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi
  V/v ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề đối với các cơ quan tư pháp địa phương năm 2021.
  Quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư
  Về việc công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2020
  V/v khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 cho các tập thể, cá nhân thuộc huyện Điện Biên
  V/v công nhận phạm vi ảnh hưởng hiệu quả áp dụng của sáng kiến (giải pháp), đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực kinh tế xã hội năm 2020
  V/v khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 cho các tập thể, cá nhân thuộc thành phố Điện Biên Phủ
  V/v khen thưởng thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tổng hợp bảo vệ biên giới hướng Tây mùa khô năm 2020 – 2021
  V/v khen thưởng thành tích trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 cho tập thể, cá nhân thuộc Ban Quản lý dự án các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh
  V/v khen thưởng khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 cho các tập thể, cá nhân thuộc Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Mạnh Quân
  V/v khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 cho các tập thể, cá nhân thuộc huyện Tuần Giáo
  V/v khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 cho các tập thể, cá nhân thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên
  V/v khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 cho các tập thể, cá nhân thuộc Công ty Cổ phần Đường bộ 226
  V/v khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 cho các tập thể, cá nhân thuộc Sở Giao thông vận tải
  V/v khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 cho các tập thể, cá nhân thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  V/v khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 cho các tập thể, cá nhân thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
  Thành lập Tổ công tác thường trực tiếp công dân phục vụ Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
  Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thân nhân đối tượng Dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế
  Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thân nhân đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ
  Ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030,tầm nhìn đến năm 2050
  Phê duyệt điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn trong chủ trương đầu tư dự án trụ sở xã Nậm Nhừ, huyện Nậm Pồ
  Phê duyệt điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn trong chủ trương đầu tư dự án trụ sở xã Nậm Chua, huyện Nậm Pồ
  Phê duyệt điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn trong chủ trương đầu tư dự án trường Tiểu học cơ sở huyện Nậm Pồ
  Phê duyệt điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn trong chủ trương đầu tư dự án trường Trung học cơ sở huyện Nậm Pồ
  Xử phạt vi phạm hành chính vụ tàng trữ lâm sản trái pháp luật đối với ông Quàng Văn Hưng xảy ra tại bản Pú Sung, xã Pá Khoang, thành phố Điện Biên Phủ
  Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Quàng Văn Ón tàng trữ lâm sản trái pháp luật xảy ra tại bản Pú Sung, xã Pá Khoang, thành phố Điện Biên Phủ
  Quyết định công nhận thay đổi thành viên Hội đồng quản lý Quỹ hoàn lương tỉnh Điện Biên
  Quyết định tổ chức diễn tập và thành lập Ban Chỉ đạo diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2021