vnavGazetteDocsByMonth;vnavDocumentsByTimeRange;vnavDocumentsByAgency;vnavDocumentsByType;vnavDocumentsByArea0
Văn bản trong tháng Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 166 văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu

3498/UBND-KGVX20/10/2021UBND tỉnh Điện BiênV/v hướng dẫn quản lý, giám sát người đến/về tỉnh Điện Biên để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 (HỎA TỐC)


133/NQ-CP19/10/2021Văn phòng Chính phủNghị quyết sửa đổi, bổ sung NQ số 60/NQ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2021 về việc áp dụng cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác kháng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho Dự án ĐTXD 1 số đoạn đường cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông , giai đoạn 2017 - 2020 ( đã khởi công và sắp khởi công)


1769/QĐ-TTg19/10/2021Văn phòng Chính phủQuyết định Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời gian 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 20501743/QĐ-TTg19/10/2021Văn phòng Chính phủQuyết định Tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 04 tập thể thuộc tỉnh Điện Biên;79/TT-BTC19/10/2021Bộ Tài chínhV/v Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 Thông tư số 81/2020/TT-BTC ngày 15/9/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 110/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước và Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước

1892/QĐ-UBND18/10/2021UBND tỉnh Điện BiênQuyết định thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 - 2026.89/2021/NĐ-CP18/10/2021Văn phòng Chính phủNghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức88/TT-BTC18/10/2021Bộ Tài chínhThông tư hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

1887/QĐ-UBND18/10/2021UBND tỉnh Điện BiênQuyết định Về điều chỉnh thời gian thực hiện và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Làng trẻ SOS Điện Biên Phủ

1889/QĐ-UBND18/10/2021UBND tỉnh Điện BiênVề việc giải quyết chế độ mai táng phí đối với thân nhân đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ ông Vàng Văn Chợ

1888/QĐ-UBND18/10/2021UBND tỉnh Điện BiênChuyển hình thức trả tiền thuê đất từ thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đất còn lại của Công ty TNHH thương mại và xây dựng Sơn Trang tại địa bàn xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.


2335/QĐ-BCT18/10/2021Bộ Công thươngQuyết định trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt các dự án, nhiệm vụ triển khai các chương trình thuộc Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2021-2025

1891/QĐ-UBND18/10/2021UBND tỉnh Điện BiênQuyết định giải quyết chế độ mai táng phí đối với thân nhân đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ ông Lẻ huyện Tuần Giáo; ông Diên huyện Mường Ảng

1885/QĐ-UBND18/10/2021UBND tỉnh Điện BiênVv tạm ứng (đợt 4) từ nguồn ngân sách địa phương chưa sử dụng năm 2021 để chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (để thực hiện Dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên).

1894/QĐ-UBND18/10/2021UBND tỉnh Điện BiênPhê duyệt chủ trương đầu tư Dự án giải phóng mặt bằng theo quy hoạch chi tiết Khu dân cư đô thị mới phía Bắc đường Hoàng Văn Thái - Khe Chít thành phố Điện Biên Phủ

1886/QĐ-UBND18/10/2021UBND tỉnh Điện BiênBÁO CÁO THẨM ĐỊNH Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục bổ sung dự án: Xây dựng Điểm tái định cư số III dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên

1893/QĐ-UBND18/10/2021UBND tỉnh Điện BiênPhê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới phía Bắc đường Hoàng Văn Thái - Khe Chít, thành phố Điện Biên Phủ


1739/QĐ-TTg18/10/2021Văn phòng Chính phủQuyết định phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng CAND giai đoạn 2021 - 2027”

1890/QĐ-UBND18/10/2021UBND tỉnh Điện BiênVề việc giải quyết chế độ mai táng phí đối với thân nhân đối tượng Dân công hỏa tuyến theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ bà Giót, ông Lả huyện Tuần Giáo
10905/QĐ-BGTVT17/10/2021Bộ Giao thông Vận tảiHướng dẫn tạm thời về hoạt động thi công các dự án, công trình giao thông đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19


1113/QĐ-BNV17/10/2021Bộ Nội vụV/v ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030


10906/QĐ-BGTVT17/10/2021Bộ Giao thông Vận tảiBan hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-191811/QĐ-BGTVT16/10/2021Bộ Giao thông Vận tảiHướng dẫn tạm thời về hoạt động thi công các dự án, công trình giao thông đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 (Do sơ xuất trong khâu phát hành Quyết định số: 10905 ngày 16/10/2021 bị nhầm số. Bộ GTVT xin gửi lại số QĐ mới: 1811 ngày 16/10/2021 thay thế và xin hủy QĐ số: 10905 ngày 16/10/2021 đã gửi trước).1812/QĐ-BGTVT16/10/2021Bộ Giao thông Vận tảiBan hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 (Do sơ xuất trong khâu phát hành Quyết định số: 10906 ngày 16/10/2021 bị nhầm số. Bộ GTVT xin gửi lại số QĐ mới: 1812 ngày 16/10 /2021 thay thế và xin hủy QĐ số: 10906 ngày 16/10/2021 đã gửi trước).

1863/QĐ-UBND15/10/2021UBND tỉnh Điện BiênQuyết định khen thưởng thành tích nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập thị xã Mường Lay (08/10/1971 - 08/10/2021) và thành lập Đảng bộ thị xã Mường Lay (17/12/1971 - 17/12/2021)

1876/QĐ-UBND15/10/2021UBND tỉnh Điện BiênPhê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên

1873/QĐ-UBND15/10/2021UBND tỉnh Điện BiênV/v phê duyệt kết quả Đại hội Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2026

1868/QĐ-UBND15/10/2021UBND tỉnh Điện BiênPhê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Kè bảo vệ Trường Tiểu học xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ

1870/QĐ-UBND15/10/2021UBND tỉnh Điện BiênVề việc phê duyệt dự án: Điện sinh hoạt bản Huổi Moi, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên


1875/QĐ-UBND15/10/2021UBND tỉnh Điện BiênGiao đất cho Ban quản lý dự án các công trình thành phố Điện Biên Phủ để thực hiện Dự án: Xây dựng điểm tái định cư C13 dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên tại địa bàn phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (đợt 1)