vnavGazetteDocsByMonth;vnavDocumentsByTimeRange;vnavDocumentsByAgency;vnavDocumentsByType;vnavDocumentsByArea0
Văn bản trong ngày Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 9 văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu

3498/UBND-KGVX20/10/2021UBND tỉnh Điện BiênV/v hướng dẫn quản lý, giám sát người đến/về tỉnh Điện Biên để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 (HỎA TỐC)


133/NQ-CP19/10/2021Văn phòng Chính phủNghị quyết sửa đổi, bổ sung NQ số 60/NQ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2021 về việc áp dụng cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác kháng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho Dự án ĐTXD 1 số đoạn đường cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông , giai đoạn 2017 - 2020 ( đã khởi công và sắp khởi công)


1769/QĐ-TTg19/10/2021Văn phòng Chính phủQuyết định Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời gian 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 20501743/QĐ-TTg19/10/2021Văn phòng Chính phủQuyết định Tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 04 tập thể thuộc tỉnh Điện Biên;79/TT-BTC19/10/2021Bộ Tài chínhV/v Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 Thông tư số 81/2020/TT-BTC ngày 15/9/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 110/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước và Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước89/2021/NĐ-CP18/10/2021Văn phòng Chính phủNghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức88/TT-BTC18/10/2021Bộ Tài chínhThông tư hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh


1739/QĐ-TTg18/10/2021Văn phòng Chính phủQuyết định phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng CAND giai đoạn 2021 - 2027”

4800/QĐ-BYT12/10/2021Bộ Y tếQĐ ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện NQ 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời " thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch covid 19