0
168
Tài liệu kèm theo Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 168  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
426/QĐ-BXD14/04/2021Bộ Xây dựngQĐ phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Xây dựng- 426QD_BXD_TCCB_0001_20210414050008477470_signed20210414050427.pdf
1558/QĐ-BNN-TCLN13/04/2021Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônVề việc công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2020- QD_DBR2020_Trinh.pdf
- Phieu trinh Van ban._DBR.pdf
565/QĐ-TTg10/04/2021Văn phòng Chính phủQuyết định về việc thay đổi thành viên Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa Trung ương- 565_QD-TTg_10042021_3-signed.pdf
- 565_QD-TTg_10042021_2.docx
545/QĐ-BTP09/04/2021Bộ Tư phápV/v ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề đối với các cơ quan tư pháp địa phương năm 2021.- quytnhbanhnh.pdf
- quytnhbanhnhsignedsigned.pdf
- khphatdong.pdf
03/2021/TT-BKHĐT09/04/2021Bộ Kế hoạch Đầu tưQuy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư- 2_2021_cvdi2021_03TT_BKHDT.signed.pdf
558/QĐ-TTg08/04/2021Thủ tướng Chính phủQuyết định Phê duyệt Chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2021 - 2025- 558_QD-TTg_08042021_5-signed.pdf
- 558_QD-TTg_08042021_4.docx
1826/QĐ-BYT08/04/2021Bộ Y tếPhê duyệt Văn kiện Dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin” giai đoạn 2021-2023 (RAI3E) do Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ- QDpheduyetVKDARAI3E_FINAL06042021.signed.pdf
- Van kien Dự án RAI 3E da hoan chinh 25.3.2021_Viện Sốt rét.pdf
455/QĐ-BTTTT06/04/2021Bộ Thông tin và Truyền thôngPhê duyệt kế hoạch tổ chức Triển lãm lưu động ảnh, tư liệu tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo ở cơ cở năm 2021- QUYET DINH.DOC
- KE HOACH KEM QUYET DINH 25.3.DOC
- 455QD.PDF
553/QĐ-TTg06/04/2021Thủ tướng Chính phủQuyết định phê duyệt đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030"- 553_QD-TTg_06042021-signed.pdf
764/QĐ-BTC05/04/2021Bộ Tài chínhVề việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/được sửa đổi, bổ sung/ bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính- TempAttVBDI_76414042021163957.PDF
- TempAttQĐ CÔNG BỐ TTHC ND 18.doc
- TempAttPHỤ LỤC TTHHC - ND 18 01.4.2021.doc
10/2021/TT-BGDĐT05/04/2021Bộ Giáo dục và Đào tạoThông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên- 10_2021_TT_BGDDT.PDF
12/2021/TT-BGDĐT05/04/2021Bộ Giáo dục và Đào tạoThông tư ban hành Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông- 12_2021_TT_BGDDT.PDF
1175/QĐ-BCT05/04/2021Bộ Công thươngQuyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Điện Biên đối với dự án thủy điện Mường Tùng- 1_QĐ-BCT_2021_1175.pdf
487/QĐ-BNV05/04/2021Bộ Nội vụVề việc phân loại đơn vị hành chính thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên- Quyet dinh DVHC.02.4.pdf
1318/BGDĐT-QLCL05/04/2021Bộ Giáo dục và Đào tạoHướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021- 1318_BGDDT_QLCL.PDF
508/QĐ-BGTVT02/04/2021Bộ Giao thông Vận tảiQuyết định công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam- qd-cong-bo-danh-muc-cac-ben-cang-thuoc-cang-bien-viet-nam-2021--3.signed.pdf
1157/QĐ-BVHTTDL02/04/2021Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịchQuyết định ban hành Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030- KH cuoc van dong 2021 - 2030.docx
- KH cuoc van dong 2021 - 2030.pdf
1392/QĐ-BNN-TT02/04/2021Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônPhê duyệt Đề án phát triển cà phê đặc sản Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030- QĐ cà phê đặc sản (18.3.2021).pdf
- PHIEU TRINH.pdf
538/QĐ-TTg01/04/2021Văn phòng Chính phủQuyết định phê duyệt chiến lược phát triển Tập đoàn Điện lực Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045- 538_QD-TTg_01042021-signed.pdf
51/2021/NĐ-CP01/04/2021Chính phủNghị định về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia- 51_2021_ND-CP_01042021-signed.pdf
524/QĐ-TTg01/04/2021Thủ tướng Chính phủQuyết định Phê duyệt Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025”- 524_QD-TTg_01042021_2-signed.pdf
531/QĐ-TTg01/04/2021Thủ tướng Chính phủQuyết định Phê duyệt chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050- 531_QD-TTg_01042021-signed.pdf
50/2021/NĐ-CP01/04/2021Chính phủNghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng- 50_2021_ND-CP_01042021-signed.pdf
49/2021/NĐ-CP01/04/2021Chính phủNghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội- 49_2021_ND-CP_01042021-signed.pdf
517/QĐ-TTg01/04/2021Thủ tướng Chính phủQuyết định thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh quân khu; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp- 517_QD-TTg_01042021_1.pdf
516/QĐ-TTg01/04/2021Thủ tướng Chính phủQuyết định về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ- 516_QD-TTg_01042021_1-signed.pdf
523/QĐ-TTg01/04/2021Thủ tướng Chính phủQuyết định Phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050- 523_QD-TTg_01042021_2-signed.pdf
527/QĐ-TTg01/04/2021Thủ tướng Chính phủQuyết định Bổ sung, thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.- 527_QD-TTg_01042021_3.docx
- 527_QD-TTg_01042021_4-signed.pdf
520/QĐ-TTg01/04/2021Thủ tướng Chính phủQuyết định phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân số các cấp giai đoạn 2021-2030- 520_QD-TTg_01042021-signed.pdf
24/2021TT-BTC31/03/2021Bộ Tài chínhQuy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi- TempAttVBDI_2406042021105214.PDF
- TempAttDự thảo trinh ký.docx