Chi tiết văn bản
2013/BNG-CNV
Báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại 06 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022.
Ngày ban hành 25/05/2022
Người ký Hà Kim Ngọc
Chức vụ
Cơ quan ban hành Bộ Ngoại Giao
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước