Chi tiết văn bản
640/QĐ-TTg
Quyết định Thành lập Tổ công tác rà soát, hoàn thiện phân bổ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế
Ngày ban hành 24/05/2022
Người ký Phạm Minh Chính
Chức vụ
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước