Chi tiết văn bản
123454/GM
Mời họp UBND tỉnh kỳ họp thứ x tháng 5 Bàn test
Ngày ban hành 20/05/2022
Người ký Lê Thanh Bình
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại Phiên họp UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước