Chi tiết văn bản
13/CT-TTG
Chỉ thị về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
Ngày ban hành 23/05/2021
Người ký Lê Minh Khái
Chức vụ
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Phân loại Chỉ thị
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước