Chi tiết văn bản
1749/QĐ-BGDĐT
Phê duyệt bổ sung danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông
Ngày ban hành 08/06/2021
Người ký Nguyễn Kim Sơn
Chức vụ Bộ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước