Chi tiết văn bản
8805/VPCP-KTTH
triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội
Ngày ban hành 02/12/2021
Người ký Mai Thị Thu Vân
Chức vụ
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước