Chi tiết văn bản
55/2021/NĐ-CP
Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Ngày ban hành 24/05/2021
Người ký Lê Văn Thành
Chức vụ
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước