Chi tiết văn bản
11/BC-UBQGCĐS
Báo cáo chuyên đề tuần 20 – Nhân lực số (Tài liệu tham khảo phục vụ Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số)
Ngày ban hành 23/05/2022
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước