954/UBND-KGVX
Chi tiết văn bản
954/UBND-KGVX
hoàn thiện một số nội dung theo ý kiến của Bộ Tài chính về đề xuất Dự án thiết bị y tế sử dụng vốn vay ODA Hàn Quốc cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên
Ngày ban hành 07/04/2021
Người ký Vừ A Bằng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước