1037/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1037/QĐ-UBND
Về việc Phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính do kho xác định được người vi phạm
Ngày ban hành 08/06/2021
Người ký Lê Thành Đô
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước