1044/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1044/QĐ-UBND
Chấm dứt hoạt động vùng cách ly y tế đối với bản Ho Luông 2, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay
Ngày ban hành 09/06/2021
Người ký Vừ A Bằng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước