Chi tiết văn bản
3/2021/TT-BVHTTDL
Bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quy trình giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa
Ngày ban hành 01/06/2021
Người ký BT Nguyễn Văn Hùng
Chức vụ
Cơ quan ban hành Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
Phân loại Thông tư
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước