41/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
41/QĐ-UBND
Quyết định Ban hành Chương trình trọng tâm công tác tư pháp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Ngày ban hành 13/01/2021
Người ký Lò Văn Tiến
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước