Chi tiết văn bản
516/TB-BGDĐT
Thông báo tạm hoãn tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2021 tại 05 khu vực
Ngày ban hành 01/06/2021
Người ký Ngô Thị Minh
Chức vụ Thứ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước