Chi tiết văn bản
3303/BKHĐT-KHGDTNMT
về việc Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững năm 2021
Ngày ban hành 20/05/2022
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước