1049/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1049/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh
Ngày ban hành 09/06/2021
Người ký Vừ A Bằng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước