Chi tiết văn bản
650/QĐ-LĐTBXH
V/v ban hành kế hoạch hành động giai đoạn 2021-2025 của Bộ LĐTBXH thực hiện Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025
Ngày ban hành 10/06/2021
Người ký Đào Ngọc Dung
Chức vụ Bộ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước