Chi tiết văn bản
13209/BTC-NSNN
Đôn đốc báo cáo kết quả thực hiện chi hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP và Nghị quyết số 154/NQ-CP
Ngày ban hành 24/11/2021
Người ký Võ Thành Hưng
Chức vụ
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước