Chi tiết văn bản
08/2020/TT-BKHCN
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KH&CN ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước.
Ngày ban hành 24/12/2020
Người ký Trần Văn Tùng
Chức vụ TT
Cơ quan ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước