Chi tiết văn bản
4/2021/TT-BVHTTDL
THÔNG TƯ Quy định một số nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa
Ngày ban hành 08/06/2021
Người ký Nguyễn Văn Hùng
Chức vụ
Cơ quan ban hành Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
Phân loại Thông tư
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước