Chi tiết văn bản
639/QĐ-TTg
Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia
Ngày ban hành 24/05/2022
Người ký Phạm Minh Chính
Chức vụ
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước