1053/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1053/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch thực hiện và Kế hoạch tài chính năm 2021 của Dự án “An ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng
Ngày ban hành 10/06/2021
Người ký Vừ A Bằng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước